huenro

Az egymástól távol elhelyezett, kábelekkel összekötött elektronikus beren-dezések üzemét a különféle, elsősorban villámcsapások másodlagos hatá-saiból keletkező túlfeszültségek veszélyeztetik. Ilyen hatások leggyakrabban a szabadtéri elemeket is tartalmazó, nagykiterjedésű irányítástechnikai és számítástechnikai rendszereket érik.

Saját fejlesztésű túlfeszültségvédelmi egységeink korszerű megoldást kínál-nak a tranziens elleni védelemre az ipar minden területén, robbanásveszé-lyes környezetben is.